Lectori Salutem Teksten

Lectori Salutem Teksten

Lectori Salutem Teksten; dé freelancer tekstschrijver, gevestigd  te Drunen in de regio Den Bosch en Tilburg, die uw teksten schrijft, corrigeert of redigeert.

Een tekst getuigt van klasse wanneer je deze op de juiste wijze en op het juiste moment communiceert.

Maar wat geeft een tekst cachet?

Een vloeiende lijn met woorden die moeiteloos op elkaar aansluiten en in de juiste context staan. Helder en constructief. In een stijl die aansluit bij zowel de behoefte van uw doelgroep als uzelf.

Een goed leesbare tekst met een creatieve toon bindt de lezer. Het maakt de tekst doeltreffend en uniek. Correct communiceren is overleven. De kwaliteit van de teksten is van essentieel belang. De geloofwaardigheid gaat verloren bij foutieve informatie, zowel inhoudelijk als grammaticaal.

Met deze ingrediënten komt een tekst tot stand welke getuigt van Klasse!

contentmetklasse-1

Beleving

Een tekst hoeft niet lang te zijn om aansprekend te zijn.  De kunst is de content zo neer te zetten dat een lezer geboeid is van begin tot eind. Waak er voor dat de fascinerende vlam tijdens het lezen niet langzaam dooft en de woorden verdwijnen in het luchtledige. Trek de lezer naar je toe, wees origineel zonder het beoogde doel te verliezen. Het is de creativiteit in de samensmelting van woorden in sfeer en stijl die de tekst tot een belevenis maakt en de lezer aan je bindt. Van slogan tot roman en van flyer tot verslag.

Onderscheidend

Niet alleen het werk, maar zeer zeker ook de werkwijze van Lectori Salutem Teksten wordt door klanten als Klasse ervaren.  Betrokkenheid bij de opdracht én opdrachtgever zijn van belang om de juiste sfeer in de tekst neer te zetten.

Door een frisse eigentijdse benadering met oog voor details en met de dynamiek die communicatie met zich meebrengt, voorkomt Lectori Salutem Teksten dat teksten van hetzelfde laken een pak zijn.

In herhaling vallen is dodelijk. Een tekst moet leven! Uniek qua opzet en opvallend van inhoud.

Zo maakt u de juiste indruk!